معرفی پرسنل

 • بی بی اعظم باهوش

  بی بی اعظم باهوش

  ابتدایی خدمات
 • سیده الهام قرشی یزدی

  سیده الهام قرشی یزدی

  کارشناسی روانشناسی بالینی مشاور
 • لیلا زارعی

  لیلا زارعی

  کاردانی بهداشت مربی بهداشت
 • امیر حسین خوشرو اول

  امیر حسین خوشرو اول

  کارشناسی کامپیوتر-نرم افزار معاونت IT
 • محمد فرازی

  محمد فرازی

  حوزوی معاونت پرورشی
 • حسین خزاعی

  حسین خزاعی

  کارشناسی روانشناسی معاونت اجرایی
 • غلامرضا چوبدار

  غلامرضا چوبدار

  کارشناسی معارف اسلامی معاونت آموزشی
 • حسن ابراهیمی

  حسن ابراهیمی

  کارشناسی ارشد روانشناسی مدیر