تبیین طرح کتابخوانی (بخریم،بخوانیم، هدیه بدهیم)

کتاب، مقبول­ترین و نزدیک­ترین چیز به طبع آدمیان است که نه فراموش می­شود و نه تغییر می­یابد. نگاه به کتاب، لذت تو را فزونی می­دهد و میل تو را در فراگیری دانش، شدیدتر می­سازد. زبان تو را گویاتر، سخنان و بیان تو را فصیح­تر، جان تو را مسرورتر و سینه تو را فراخ­تر می­کند و برای تو در دیدگاه عامه مردم، مقام و بزرگی و نزد بزرگان و مسئولان، دوستی و احترام به ارمغان می­آورد. از مطالعه کتابی در مدتی کوتاه و در عرض یک ماه، مطالبی می­توان آموخت که درطول یک عمر، از زبان و دهان مردم نمی­توان شنید.

در پانزدهمین روز از بهمن ماه 1398 جناب آقای نجفی و همکارانشون از معلمین مروج فرهنگ کتاب و کتابخوانی استان در آموزشگاه حضور پیدا کردند و به دبیران و آموزگاران جهت تبیین طرح کتابخوانی (بخریم،بخوانیم، هدیه بدهیم) اهدا کتاب نمودند و از جناب آقای نظام آبادی که از فعالین این عرصه تقدیر به عمل آوردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20